ترتیب بر اساس:
 
ناشر: سپهر - 1395
350000 ریال
ناشر: فرهنگ جامع - 21 دی، 1389
60000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: نوپردازان - 31 فروردین، 1392
170000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
115000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - مهر، 1396
398000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
90000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 1390
70000 ریال
مجید خالداری مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
250000 ریال
فرید مرادی نژاد فرید مرادی نژاد
ناشر: فرهنگ جامع - 17 آذر، 1393
150000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت، 1395
158000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 خرداد، 1391
110000 ریال
محمد فارسی (مترجم)، جعفر ذوالعلی (مترجم)، فرج الله شهریاری (ویراستار) محمد فارسی (مترجم)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1394
220000 ریال
خلیل طالبی جهرمی خلیل طالبی جهرمی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 فروردین، 1391
180000 ریال
ناشر: فرهنگ جامع - 11 شهریور، 1393
65000 ریال
ایرج اله دادی، غلامعباس اکبری، زهرا قهرمانی ایرج اله دادی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,111 مورد