ترتیب بر اساس:
 
ناشر: فرهنگ جامع - 21 دی، 1389
60000 ریال
ناشر: سپهر - 1395
350000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت، 1395
158000 ریال
مسعود هاشمی، فرید مرادی نژاد مسعود هاشمی
ناشر: فرهنگ جامع - 1393
150000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 1390
70000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 خرداد، 1391
110000 ریال
ناشر: فرهنگ جامع - 11 شهریور، 1393
65000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
115000 ریال
احمد خلیقی احمد خلیقی
ناشر: روزبهان - 15 آذر، 1389
350000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 01 آبان، 1392
90000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب - مهر، 1396
398000 ریال
ایرج اله دادی، غلامعباس اکبری، زهرا قهرمانی ایرج اله دادی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
70000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - 28 مهر، 1393
315000 ریال
ناشر: فرهنگ جامع - 18 مهر، 1384
70000 ریال
حسین عمادی (ویراستار)، فرهاد فریدپاک (گردآورنده) حسین عمادی (ویراستار)
ناشر: آبزیان - 1392
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,131 مورد