ترتیب بر اساس:
علیمحمد کاردان علیمحمد کاردان
ناشر: سمت - 27 اردیبهشت 1402
1050000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 آبان 1401
1260000 ریال 890000 ریال
عبدالعظیم کریمی عبدالعظیم کریمی
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 12 آبان 1398
700000 ریال 630000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 3 دی 1394
950000 ریال 600000 ریال
محسن فرمهینی فراهانی محسن فرمهینی فراهانی
ناشر: آییژ - 9 خرداد 1389
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دی 1397
230000 ریال 195500 ریال
پرویز درگی، احمد آخوندی (ویراستار) پرویز درگی
ناشر: بازاریابی - 14 اسفند 1398
1900000 ریال 1710000 ریال
اکبر رهنما، حامد بخشی اکبر رهنما
ناشر: آوای نور - تیر 1397
155000 ریال 139500 ریال
زهرا بازرگان (مترجم) زهرا بازرگان (مترجم)
ناشر: سخن - خرداد 1394
125000 ریال 112500 ریال
ناشر: آییژ - 3 تیر 1388
480000 ریال 432000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 27 اسفند 1390
650000 ریال 585000 ریال
گراهام هیدن، انسی کرامتی (مترجم)، روشنک آذری (مترجم) گراهام هیدن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 شهریور 1400
520000 ریال
نصرالله پورمحمدی املشی (به اهتمام) نصرالله پورمحمدی املشی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - اسفند 1396
80000 ریال 68000 ریال
اولیور جفرز اولیور جفرز
ناشر: میچکا - 4 اسفند 1398
750000 ریال 637500 ریال
کاترینا فرن، سوسن ژالی (مترجم) کاترینا فرن
ناشر: عسل نشر - 3 دی 1398
1000000 ریال 850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 272 مورد