ترتیب بر اساس:
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن، محمد صراف تهرانی (مترجم) مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 25 آذر 1397
1500000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 مرداد 1400
990000 ریال
لاله صمدی، عبدالرضا نوروزی چاکلی لاله صمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
230000 ریال
ناشر: فاطمی - 21 خرداد 1399
650000 ریال
نرگس خالقی، مرضیه سیامک، جیران خوانساری (ویراستار)، عبدالحسین طالعی (ویراستار) نرگس خالقی
ناشر: کتابدار - 25 آبان 1392
400000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 15 دی 1398
420000 ریال
زهره میرحسینی، احمد شعبانی زهره میرحسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 آذر 1398
160000 ریال
عباس ماهیار عباس ماهیار
ناشر: قطره - 14 اسفند 1398
650000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 اردیبهشت 1400
990000 ریال
ناشر: کتابدار - 21 بهمن 1392
110000 ریال
پیر بایار، محمد معماریان (مترجم) پیر بایار
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 24 اردیبهشت 1399
540000 ریال
آلن جاکوبز، علی امیری (مترجم) آلن جاکوبز
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 22 اردیبهشت 1399
640000 ریال
ترزا نیلی، رحیم علیجانی (مترجم)، علی اکبر خاصه (مترجم)، هادی شریف مقدم (ویراستار) ترزا نیلی
ناشر: چاپار - 9 تیر 1389
150000 ریال
حمید قاسمی، سارا کشکر حمید قاسمی
ناشر: جامعه شناسان - 20 بهمن 1394
590000 ریال
زاهد بیگدلی، طاهره رضایی (ویراستار) زاهد بیگدلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 مرداد 1390
22500 ریال
نمایش 1 - 15 از 209 مورد