ترتیب بر اساس:
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 29 مهر 1400
900000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 اردیبهشت 1400
990000 ریال
ناشر: فاطمی - 21 خرداد 1399
650000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 اردیبهشت 1400
990000 ریال
علی مزینانی علی مزینانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 اردیبهشت 1400
640000 ریال 190000 ریال
وحید طهرانی پور، نورالله مرادی وحید طهرانی پور
ناشر: کتابدار - 4 تیر 1393
400000 ریال
نینا سنکویچ، لیلا کرد (مترجم) نینا سنکویچ
ناشر: کتاب کوله پشتی - 28 دی 1400
850000 ریال 790000 ریال
سیدمهدی حسینی، محمد حسن زاده، فاطمه نویدی سیدمهدی حسینی
ناشر: کتابدار - 1388
90000 ریال
فاطمه نبوی (تدوین) فاطمه نبوی (تدوین)
ناشر: کتابدار - 1391
50000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
200000 ریال
کیم هولمبرگ، محمدباقر نگهبان (مترجم) کیم هولمبرگ
ناشر: آوند دانش، شرکت همراه علم - 13 تیر 1396
300000 ریال 255000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 23 آذر 1389
390000 ریال
داود محمدی فرد، داود محمدی فر، محمد آباقری داود محمدی فرد
ناشر: چاپار - 1388
50000 ریال
حمید محسنی، هادی شریف مقدم (ویراستار) حمید محسنی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1388
19000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,014 مورد