ترتیب بر اساس:
ناشر: مدرسه - 28 مرداد 1401
600000 ریال 570000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
دانیل پینک، مرجان فرجی (مترجم) دانیل پینک
ناشر: لیوسا - 23 دی 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
حسن شمس اسفندآباد، سوزان امامی پور حسن شمس اسفندآباد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 بهمن 1401
800000 ریال
جوشوا فوئر، گیتی قاسم زاده (مترجم) جوشوا فوئر
ناشر: هورمزد - 31 خرداد 1399
1590000 ریال 1510500 ریال
یحیی سیدمحمدی یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان - 19 مرداد 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: مهرسا - 4 بهمن 1401
980000 ریال 931000 ریال
جان بی . آردن، ابراهیم شایان (مترجم) جان بی . آردن
ناشر: ققنوس - 29 مرداد 1399
480000 ریال 432000 ریال
جین الیس اورمراد، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جین الیس اورمراد
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
مهدی گنجی مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - 26 خرداد 1400
1800000 ریال 1710000 ریال
لفرانسوا گی آر، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لفرانسوا گی آر
ناشر: روان - 1398
1400000 ریال
عبدالکریم قریب (مترجم) عبدالکریم قریب (مترجم)
ناشر: اختران - 13 دی 1399
800000 ریال
ناشر: مهرسا - 1395
790000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
390000 ریال
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 29 خرداد 1401
790000 ریال
نمایش 1 - 15 از 246 مورد