ترتیب بر اساس:
لاله صمدی، عبدالرضا نوروزی چاکلی لاله صمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 مهر 1401
1760000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
ناشر: فاطمی - 14 شهریور 1401
1200000 ریال 1020000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 دی 1401
1710000 ریال 1539000 ریال
عباس ماهیار عباس ماهیار
ناشر: قطره - 14 اسفند 1398
1880000 ریال 1598000 ریال
علی خیشوند، زهره میرحسینی (ویراستار) علی خیشوند
ناشر: صنم - 19 دی 1385
20000 ریال 18000 ریال
نرگس خالقی، مرضیه سیامک، جیران خوانساری (ویراستار)، عبدالحسین طالعی (ویراستار) نرگس خالقی
ناشر: کتابدار - 25 آبان 1392
400000 ریال
زهره میرحسینی، احمد شعبانی زهره میرحسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 آذر 1398
160000 ریال
ناشر: کتابدار - 21 بهمن 1392
110000 ریال
ترزا نیلی، رحیم علیجانی (مترجم)، علی اکبر خاصه (مترجم)، هادی شریف مقدم (ویراستار) ترزا نیلی
ناشر: چاپار - 9 تیر 1389
150000 ریال
زاهد بیگدلی، طاهره رضایی (ویراستار) زاهد بیگدلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 مرداد 1390
22500 ریال
نورالله مرادی نورالله مرادی
ناشر: فرهنگ معاصر - 1397
300000 ریال
غلامحسین غلامحسین زاده، احمد رضی غلامحسین غلامحسین زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی - 16 دی 1392
40000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 اردیبهشت 1393
140000 ریال
بابک پرتو، رحیم علیجانی بابک پرتو
ناشر: چاپار - 10 اسفند 1388
80000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1387
420000 ریال
نمایش 1 - 15 از 58 مورد