ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 مرداد 1400
990000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 اردیبهشت 1400
990000 ریال
دانیل مارکوت، ونداد ستوده نیا (مترجم) دانیل مارکوت
ناشر: آوای هانا - خرداد 1396
75000 ریال
ناتالی کوپرمن، بیتا ترابی (مترجم)، سولداد براوی (تصویرگر) ناتالی کوپرمن
ناشر: شهر قلم، هفت هنر سپاهان - 26 اردیبهشت 1391
25000 ریال
ناشر: کانون اندیشه جوان - 1 اردیبهشت 1394
70000 ریال
شکوه حاجی نصرالله، ابراهیم حیدری شکوه حاجی نصرالله
ناشر: خانه کتاب - دی 1396
185000 ریال
اوله کونکه، بیتا ترابی (مترجم) اوله کونکه
ناشر: شهر قلم، هفت هنر سپاهان - 26 اردیبهشت 1391
30000 ریال
ناشر: علی زارعی - دی 1396
50000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
گیتی صفرزاده، مهدی حشمتی گیتی صفرزاده
ناشر: خانه کتاب - خرداد 1397
حسن یونسی (ویراستار)، مصطفی امیدی (ویراستار)، محسن پرویز (زیرنظر)، علی کاظمی (به اهتمام)، اشرف راضی (به اهتمام)، محمد اللهیاری فومنی (به اهتمام)، حمید قبادی دانا (به اهتمام) حسن یونسی (ویراستار)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 22 فروردین 1389
32000 ریال
حسن یونسی (ویراستار)، مصطفی امیدی (ویراستار)، محسن پرویز (زیرنظر)، علی کاظمی (به اهتمام)، اشرف راضی (به اهتمام)، محمد اللهیاری فومنی (به اهتمام)، حمید قبادی دانا (به اهتمام) حسن یونسی (ویراستار)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 22 فروردین 1389
24500 ریال
کریستنا کلارک، استیفن تورسی، جولیا استرونک، حسن یونسی (ویراستار)، مصطفی امیدی (ویراستار)، محسن پرویز (زیرنظر)، زهرا مرادی نسب (به اهتمام)، محمد اللهیاری فومنی (به اهتمام)، حمید قبادی دانا (به اهتمام) کریستنا کلارک
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 22 فروردین 1389
33000 ریال
حسن یونسی (ویراستار)، مصطفی امیدی (ویراستار)، حمید قبادی (به اهتمام)، اشرف راضی (به اهتمام)، زهرا مرادی نسب (به اهتمام)، محمد اللهیاری فومنی (به اهتمام) حسن یونسی (ویراستار)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 22 فروردین 1389
25500 ریال
کریستنا کلارک، استیفن تورسی، جولیا استرونک، حسن یونسی (ویراستار)، مصطفی امیدی (ویراستار)، محسن پرویز (زیرنظر)، زهرا مرادی نسب (به اهتمام)، محمد اللهیاری فومنی (به اهتمام)، حمید قبادی دانا (به اهتمام) کریستنا کلارک
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 17 فروردین 1389
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 58 مورد