ترتیب بر اساس:
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
بیتا شادگار، علی رضا عصاره، آزاده هراتیان نژادی بیتا شادگار
ناشر: ارمغان - 1389
650000 ریال
جعفر مهراد (مترجم)، مریم ناصری (مترجم) جعفر مهراد (مترجم)
ناشر: چاپار - 2 خرداد 1388
50000 ریال
ناشر: بیشه - 11 اسفند 1393
1200000 ریال
کریستوفردی منینگ، پرباکر رگون کریستوفردی منینگ
ناشر: نیاز دانش - 6 آبان 1398
2100000 ریال
محمد حسن زاده محمد حسن زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1397
190000 ریال
مریم اخوان خرازیان، یاسر سبحانی فرد مریم اخوان خرازیان
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1394
400000 ریال
جواد حسین خانی جواد حسین خانی
ناشر: یکان - 5 آبان 1392
230000 ریال
سوزانا دیویدسن، اوریل یانکی، زهیر حیاتی (مترجم)، علی اکبر خاصه (مترجم) سوزانا دیویدسن
ناشر: چاپار - 27 خرداد 1386
100000 ریال
جنیفر رولی، مریم اسدی (مترجم)، حسن اشرفی ریزی (ویراستار) جنیفر رولی
ناشر: چاپار - 23 آبان 1389
120000 ریال
محمد نظری نژاد، بهمن نظری نژاد محمد نظری نژاد
ناشر: ترانه - 23 اردیبهشت 1387
30000 ریال
ناشر: آوای نور - 19 شهریور 1392
160000 ریال
سمیه نادی راوندی سمیه نادی راوندی
ناشر: کتابدار - 1398
270000 ریال
ناشر: تخت سلیمان - 28 اسفند 1384
32000 ریال
آلن تیلور، محمدحسین دیانی (مترجم) آلن تیلور
ناشر: کتابخانه رایانه ای - 13 شهریور 1390
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 67 مورد