ترتیب بر اساس:
جان آنتونی کادن، کاظم فیروزمند (مترجم) جان آنتونی کادن
ناشر: شادگان - اردیبهشت 1387
1000000 ریال 900000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
راینر اشمیتس، مهشید میرمعزی (مترجم) راینر اشمیتس
ناشر: نشر ثالث - دی 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
سوسن فتحی مقدم (مترجم)، فریناز محسنین (مترجم)، لارنس اوردانگ (ویراستار)، فردریک جی.رافتز (ویراستار) سوسن فتحی مقدم (مترجم)
ناشر: فرهنگ معاصر - اردیبهشت 1390
8000000 ریال 7200000 ریال
مایرهوارد آبرامز، جفری گلت هارپهام مایرهوارد آبرامز
ناشر: رهنما - خرداد 1394
400000 ریال
می یرهوارد ایبرمز، سعید سبزیان مراد آبادی (مترجم) می یرهوارد ایبرمز
ناشر: رهنما - تیر 1384
75000 ریال
سیامک بابایی (مترجم) سیامک بابایی (مترجم)
ناشر: جنگل - بهمن 1386
55000 ریال
MeyerHoward Abrams, GeofferyGalt Harpham MeyerHoward Abrams
ناشر: رهنما - دی 1390
45000 ریال
عبدالعظیم جعفری پارسا، مژگان جعفری پارسا عبدالعظیم جعفری پارسا
ناشر: رهنما - دی 1389
75000 ریال
John Peck, Martin Coyle John Peck
ناشر: پیک مشاور - دی 1386
70000 ریال
مایرهوارد آبرامز مایرهوارد آبرامز
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان - فروردین 1394
250000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - فروردین 1395
170000 ریال
مایرهوارد آبرامز، غلامرضا حبیبی احمدآبادی (مترجم)، آسیه ذبیح نیاعمران (مترجم) مایرهوارد آبرامز
ناشر: مردوک - فروردین 1393
200000 ریال
Sima Nowroozi Sima Nowroozi
ناشر: رهنما - اسفند 1389
32000 ریال
حسن خزائل حسن خزائل
ناشر: کلبه - شهریور 1384
نمایش 1 - 15 از 39 مورد