جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
فائزه وزیرمقدم، ثریا اکبر ادیبی فائزه وزیرمقدم
ناشر: ادیبان روز - آبان 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناصر نیکخوامیری ناصر نیکخوامیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1395
100000 ریال
احمد صدرالحفاظ (گردآورنده)، سیدحسین صدرالحفاظ (زیرنظر) احمد صدرالحفاظ (گردآورنده)
ناشر: برف - دی 1392
200000 ریال 180000 ریال
حیدر باقری اصل حیدر باقری اصل
ناشر: دانشگاه تبریز - بهمن 1390
150000 ریال 135000 ریال
محمدصادق فیاض محمدصادق فیاض
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آبان 1397
200000 ریال 160000 ریال
مرتضی بن محمدامین انصاری مرتضی بن محمدامین انصاری
ناشر: دارالفکر - اسفند 1400
700000 ریال 560000 ریال
محمدرضا یوسفی شیخ رباط محمدرضا یوسفی شیخ رباط
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
600000 ریال
ناصر جهانیان ناصر جهانیان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - مهر 1399
1950000 ریال 1755000 ریال
علی اصغر هادوی نیا علی اصغر هادوی نیا
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - اسفند 1401
1250000 ریال 1125000 ریال
ناصر جهانیان ناصر جهانیان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - آذر 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
حسین مسرت، سحر برین خو (ویراستار) حسین مسرت
ناشر: خانه کتاب - شهریور 1397
100000 ریال 90000 ریال
حسین مسرت حسین مسرت
ناشر: خانه کتاب - دی 1398
100000 ریال 90000 ریال
علی صادق زاده وایقان، حسن هوشمند (ویراستار)، علیرضا کرمی(گرافیست) علی صادق زاده وایقان
ناشر: موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران - فروردین 1402
200000 ریال 180000 ریال
علی صادق زاده وایقان، حسن هوشمند (ویراستار)، علیرضا کرمی(گرافیست) علی صادق زاده وایقان
ناشر: موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران - فروردین 1402
200000 ریال 180000 ریال
علی صادق زاده وایقان، حسن هوشمند (ویراستار)، علیرضا کرمی(گرافیست) علی صادق زاده وایقان
ناشر: موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران - فروردین 1402
200000 ریال 180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,179 مورد