جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: سمت - اسفند 1402
1340000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - فروردین 1400
1340000 ریال 1206000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: آگاه - 1395
5100000 ریال 4590000 ریال
محمدعلی اسلامی ندوشن محمدعلی اسلامی ندوشن
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مهر 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
مهدی محقق(مصحح)، مجتبی مینوی طهرانی(مصحح) مهدی محقق(مصحح)
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1401
4500000 ریال 4050000 ریال
علی اکبر سعیدی سیرجانی(شارح) علی اکبر سعیدی سیرجانی(شارح)
ناشر: پیکان - آذر 1402
2950000 ریال 2655000 ریال
ناشر: توس - اردیبهشت 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: زوار - تیر 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
علی اکبر سعیدی سیرجانی علی اکبر سعیدی سیرجانی
ناشر: پیکان - شهریور 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
ناشر: زوار - آذر 1400
8000000 ریال 7200000 ریال
ناشر: سخن - 1395
3900000 ریال 3510000 ریال
اقبال یغمایی، ابوالقاسم فردوسی(شاعر) اقبال یغمایی
ناشر: توس - آذر 1401
3700000 ریال 3330000 ریال
ناشر: زوار - مرداد 1391
250000 ریال 225000 ریال
بدیل بن علی خاقانی(شاعر)، سیدضیاء الدین سجادی(به اهتمام) بدیل بن علی خاقانی(شاعر)
ناشر: جامی، علمی و فرهنگی - آذر 1392
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 3,664 مورد