جستجوی دقیق تر

دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
جعفر نباتی، علی معصومی، علی کمندی، معصومه صالحی، اعظم برزویی، محمد کافی جعفر نباتی
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - اسفند 1400
1500000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
الهه علوی، محمد کرام الدینی (ویراستار) الهه علوی
ناشر: فاطمی - شهریور 1401
1100000 ریال 990000 ریال
فان، آذرنوش جعفری (مترجم)، جواد مظفری (ویراستار)، جواد شاطریان (ویراستار) فان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - فروردین 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
فیروزه چلبیان فیروزه چلبیان
ناشر: آییژ - فروردین 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، منصور امیدی، شهناز ترکان (ویراستار) بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
ناشر: دانشگاه تهران - 1400
1200000 ریال 1020000 ریال
رباب رفیعی طباطبائی رباب رفیعی طباطبائی
ناشر: آییژ - آبان 1400
1300000 ریال 1100000 ریال
آمارجیت بسرا، رانجیت بسرا آمارجیت بسرا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، فروغ عباسی (مترجم)، مجید مهدوی دامغانی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1392
1950000 ریال
حسن تاج بخش حسن تاج بخش
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
4000000 ریال
ناشر: چاپخش - اسفند 1394
750000 ریال
محمود اثنی عشری، محمدرضا زکائی خسروشاهی محمود اثنی عشری
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1392
1450000 ریال 1305000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، آین ماکس مولر، محمد کافی (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - خرداد 1401
1950000 ریال 1657500 ریال
اولوف ال گامبورگ، گرگوری سی. فیلیپس اولوف ال گامبورگ
ناشر: آییژ - خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
میکلوس فاوست، منصور غلامی (مترجم) میکلوس فاوست
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - فروردین 1393
1240000 ریال 1116000 ریال
کنستانتین جان آلکسوپولوس، چارلز میمس، مردیت بلک ول، مقصود پژوهنده (مترجم)، حسین صارمی (مترجم)، ابراهیم پیغامی (مترجم) کنستانتین جان آلکسوپولوس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - بهمن 1390
550000 ریال 495000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,580 مورد