ترتیب بر اساس:
وحید مهربانی وحید مهربانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین 1395
160000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
علی اکبر امین بیدختی، لاله جمشیدی علی اکبر امین بیدختی
ناشر: علم استادان - دی 1395
650000 ریال
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - 1392
150000 ریال
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1393
900000 ریال
عباس معدن دار، محمدرضا سرکارآرانی، محمد نقی زاده(مقدمه) عباس معدن دار
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1397
320000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
720000 ریال
محمود متوسلی، محمدرضا آهنچیان محمود متوسلی
ناشر: سمت - تیر 1400
900000 ریال
مصطفی عمادزاده مصطفی عمادزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - بهمن 1388
80000 ریال
محمدحسین بالازاده محمدحسین بالازاده
ناشر: طراوت - شهریور 1387
50000 ریال
علی دهقانی، داود محمدی، علیرضا رحیمی علی دهقانی
ناشر: آییژ - بهمن 1387
100000 ریال
سیدعلی سیادت، مرضیه مختاری پور سیدعلی سیادت
ناشر: جنگل - آذر 1384
ناشر: ویراست - خرداد 1402
950000 ریال
مهدیه نخعی، تکتم صداقت، سیده مهناز سیدبرزشی مهدیه نخعی
ناشر: شیل - فروردین 1401
475000 ریال
ناشر: اتم - آذر 1402
2000000 ریال
مهرداد وطنی مهرداد وطنی
ناشر: علم استادان - مرداد 1397
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد