جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - خرداد 1388
170000 ریال 153000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - تیر 1388
250000 ریال 200000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
60000 ریال 30000 ریال
مری جو هچ، آن ال. کانلیف، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) مری جو هچ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - خرداد 1400
4500000 ریال 4050000 ریال
موسسه مدیریت پروژه (PMI)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه (PMI)
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1389
500000 ریال 250000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 56000 ریال
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - تیر 1388
1000000 ریال
رابرت بکال، محمد زینی (مترجم) رابرت بکال
ناشر: آدینه - اسفند 1394
55000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1389
45000 ریال
پیتر چکلند، جان پولتر، دکتر محمدرضا مهرگان (مترجم) پیتر چکلند
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - فروردین 1393
140000 ریال
حسن دانایی فرد حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1392
85000 ریال
حمیدرضا رضوانی حمیدرضا رضوانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - فروردین 1389
150000 ریال
احمد جعفرنژاد، احمد احمدی احمد جعفرنژاد
ناشر: مهربان نشر - 1390
92000 ریال
علی عیسی پور علی عیسی پور
ناشر: اشراقی، صفار - خرداد 1388
60000 ریال
مصطفی غفرانی فیض آبادی مصطفی غفرانی فیض آبادی
ناشر: چشم انداز قطب - اردیبهشت 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد