جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
هری اس دنت، شادی صدری (مترجم)، محمود صدری (ویراستار) هری اس دنت
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - خرداد 1402
700000 ریال 630000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
داگلاس سسیل نورث، محسن میردامادی (مترجم)، محمدحسین نعیمی پور (مترجم) داگلاس سسیل نورث
ناشر: روزنه - مرداد 1396
4800000 ریال 4320000 ریال
محمدعلی کاتوزیان، علیرضا طیب (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1402
2400000 ریال
حسن مطیعی لنگرودی حسن مطیعی لنگرودی
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر 1401
2300000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - دی 1402
7000000 ریال 6300000 ریال
پل آر. کروگمن، فریدون تفضلی (مترجم)، سمیه مردانه (مترجم) پل آر. کروگمن
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - خرداد 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
پاتریشیا کرون، مسعود جعفری جزی (مترجم) پاتریشیا کرون
ناشر: ماهی - آذر 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
کارل پولانی، محمد مالجو (مترجم) کارل پولانی
ناشر: شیرازه کتاب ما - بهمن 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
فرناند برودل، مهران پاینده (مترجم)، عباس خداقلی (مترجم)، ناصر کفائی (مترجم) فرناند برودل
ناشر: کتاب آمه - بهمن 1388
300000 ریال 270000 ریال
اسوالدود ریورو، محمود عبدالله زاده (مترجم) اسوالدود ریورو
ناشر: اختران - اسفند 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
امیرباقر مدنی امیرباقر مدنی
ناشر: تمدن علمی - اسفند 1399
1950000 ریال 1755000 ریال
مسعود کمالی اردکانی مسعود کمالی اردکانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - خرداد 1395
370000 ریال 314500 ریال
ریچارد هاینبرگ، محمدحسین قادری (مترجم) ریچارد هاینبرگ
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - بهمن 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
حسین عظیمی آرانی، خسرو نورمحمدی(به اهتمام) حسین عظیمی آرانی
ناشر: نشر نی - مرداد 1400
3200000 ریال 2880000 ریال
لفتن استاوروس استاوریانوس، رضا فاضل (مترجم) لفتن استاوروس استاوریانوس
ناشر: نشر ثالث - اردیبهشت 1403
8500000 ریال 7650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 806 مورد