جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - اسفند 1401
4800000 ریال 4320000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
یرواند آبراهامیان، محسن مدیرشانه چی (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، کاظم فیروزمند (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1402
2750000 ریال
محمدعلی کاتوزیان، احمد اشرف، یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر نی - بهمن 1401
880000 ریال 792000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: پردیس دانش - آذر 1393
2200000 ریال 1980000 ریال
یرواند آبراهامیان، ناصر زرافشان (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نگاه - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
یرواند آبراهامیان، سهیلا ترابی فارسانی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: شیرازه کتاب ما - بهمن 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم)، رامین کریمیان (ویراستار) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - بهمن 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
یرواند آبراهامیان، ابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 1402
2000000 ریال
یرواند آبراهامیان، بهرنگ رجبی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1401
1050000 ریال
یرواند آبراهامیان، عبدالرضاهوشنگ مهدوی (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) یرواند آبراهامیان
ناشر: شرکت نشر البرز - تیر 1400
750000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: دات - تیر 1397
800000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - تیر 1398
460000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: صمدیه - اسفند 1397
150000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: صمدیه - اسفند 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد