ترتیب بر اساس:
نسیم مهرگان (مترجم) نسیم مهرگان (مترجم)
ناشر: آریانگار - فروردین 1393
55000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: آریانگار - 1392
45000 ریال
نجلا مهرگان (مترجم)، نسیم مهرگان (بازنویسی) نجلا مهرگان (مترجم)
ناشر: آریانگار - فروردین 1393
35000 ریال
نگار افرا (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) نگار افرا (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
18000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
22000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
15000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
20000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (نقاش) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
18000 ریال
اسکات گوستافسون، امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار) اسکات گوستافسون
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
15000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
15000 ریال
امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار)، اسکات گوستافسون (تصویرگر)، علی شمسی (گرافیست) امین دادور (مترجم)
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
15000 ریال
اسکات گوستافسون، امین دادور (مترجم)، طیبه صالحی تجریشی (ویراستار)، نسیم مهرگان (ویراستار) اسکات گوستافسون
ناشر: آریانگار - اسفند 1390
15000 ریال
پاملا هیکمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) پاملا هیکمن
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
اتا کانر، پت استفنز، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) اتا کانر
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
بابی کالمن، ژاکلین لانگیل، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، نیکراد - دی 1385
11000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد