جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
منوچهر واعظی، مصطفی علیزاده نائینی، مهناز حامدی، مریم سرلک چیوایی (ویراستار)، سها سلیمان زاده (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) منوچهر واعظی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
فروغ نجمی تیموریان، الهام رضایی، وحید تمنا، علیرضا کاهیدوند (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست)، آذر سعیدی منش(گرافیست) فروغ نجمی تیموریان
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
الهام رضایی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، راحله احمدیان (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست)، الهه ابراهیمی شادمان(گرافیست)، سها سلیمان زاده(تصویرگر) الهام رضایی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آذر 1402
390000 ریال 351000 ریال
مهدی کرانی، راحله احمدیان (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، مهسا آقاصفری(زیرنظر)، آذر سعیدی منش(گرافیست)، الهه ابراهیمی(گرافیست) مهدی کرانی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، الهام رضایی (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - دی 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
فروغ تیموریان، الهام رضایی، وحید تمنا، ملیحه حشمتی (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست) فروغ تیموریان
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آذر 1402
4200000 ریال 3780000 ریال
نوشین الهامی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، فاطمه احمدی (ویراستار) نوشین الهامی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
سارا شریفی سلطانی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، فاطمه احمدی (ویراستار)، زهرا مددی (ویراستار)، فهیمه روانشاد (ویراستار)، مهرانا زارع(گرافیست) سارا شریفی سلطانی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
الهام رضایی، فروغ نجمی تیموریان، وحید تمنا، ملیحه حشمتی (ویراستار) الهام رضایی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
فاطمه احمدی (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار) فاطمه احمدی (ویراستار)
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آذر 1401
3900000 ریال
فاطمه احمدی (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار) فاطمه احمدی (ویراستار)
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آذر 1401
2300000 ریال
سیدامیرحسین میراسکندری، ملیحه حشمتی (ویراستار)، زهرا محسنی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) سیدامیرحسین میراسکندری
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1401
350000 ریال
جواد میربلوکی، زهرا فروغی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، زهرا محسنی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) جواد میربلوکی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1400
390000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد