ترتیب بر اساس:
لیلا نوری، رایان اسپلیتجربر، مرتضی غلامی نژاد، مهداد عبدی، غلامرضا حسن زاده (مترجم) لیلا نوری
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1399
3500000 ریال 2975000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
ریچارداس. اسنل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، شبنم ملاعلی زاده (مترجم) ریچارداس. اسنل
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
تامس دبلیو. سادلر، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، مهداد عبدی (مترجم) تامس دبلیو. سادلر
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
لارنس ای. وینسکی، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم) لارنس ای. وینسکی
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1401
1500000 ریال 1275000 ریال
ریچاردال. دریک، وین وگل، آدام میچل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، مظفر خزایی (مترجم)، سیدبهنام جامعی (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم) ریچاردال. دریک
ناشر: ابن سینا - شهریور 1402
800000 ریال
آنتونی ال. مشر، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، سیمین فاضلی پور (مترجم)، سیدمحمدحسین نوری (مترجم)، طاهره طلایی (مترجم)، ملیحه الزمان منصفی (مترجم)، محمود اوراضی زاده (مترجم)، رستم قربانی (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، فرشته مهرآیین (مترجم)، محمدجعفر گلعلی پور (مترجم)، طیبه رستگار (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، فاطمه نوائی (مترجم)، مهناز پورحسن (مترجم)، تهمینه مختاری (مترجم) آنتونی ال. مشر
ناشر: ابن سینا - مهر 1402
4500000 ریال
ریچاردال. دریک، وین وگل، آدام میچل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، پریچهر پاسبخش (مترجم)، مظفر خزایی (مترجم)، سیمین فاضلی پور (مترجم)، رستم قربانی (مترجم)، سیدبهنام جامعی (مترجم)، فرید ابوالحسنی (مترجم)، محمد افشار (مترجم)، سیروس جلیلی (مترجم)، محسن نوروزیان (مترجم)، ابراهیم نصیری (مترجم)، حمید طایفی نصرآبادی (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، فاطمه نوائی (مترجم)، محمد بیات (مترجم)، طاهره علی ضمیر (مترجم)، مریم باعزم (مترجم)، تهمینه مختاری (مترجم) ریچاردال. دریک
ناشر: ابن سینا - شهریور 1402
3500000 ریال
ریچاردال. دریک، وین وگل، آدام میچل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، پریچهر پاسبخش (مترجم)، مظفر خزایی (مترجم)، سیمین فاضلی پور (مترجم)، رستم قربانی (مترجم)، سیدبهنام الدین جامعی (مترجم)، محمد افشار (مترجم)، سیروس جلیلی (مترجم)، محسن نوروزیان (مترجم)، ابراهیم نصیری (مترجم)، حمید طایفی نصرآبادی (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، سیمین محکی زاده (مترجم)، محمد بیات (مترجم)، طاهره علی ضمیر (مترجم)، مریم باعزم (مترجم)، تهمینه مختاری (مترجم) ریچاردال. دریک
ناشر: ابن سینا - آبان 1402
4900000 ریال
آنتونی ال. مشر، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، سیمین فاضلی پور (مترجم)، سیدمحمدحسین نوری (مترجم)، ملیحه الزمان منصفی (مترجم)، محمود اوراضی زاده (مترجم)، طاهره طلایی (مترجم)، رستم قربانی (مترجم)، محمدجعفر گلعلی پور (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، فرشته مهرآیین (مترجم)، نسرین تک زارع (مترجم)، عباس پیریایی (مترجم)، طیبه رستگار (مترجم)، مظفر خزاعی (مترجم)، محمد بیات (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، مهداد عبدی (مترجم) آنتونی ال. مشر
ناشر: ابن سینا - بهمن 1399
2200000 ریال
غلامرضا حسن زاده، مظفر خزائی، سید بهنام الدین جامعی، پریشاد قوام، مرتضی غلامی نژاد غلامرضا حسن زاده
ناشر: ابن سینا - 1402
800000 ریال
ریچاردال. دریک، وین وگل، آدام میچل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، پریچهر پاسبخش (مترجم)، مظفر خزایی (مترجم)، سیمین فاضلی پور (مترجم)، رستم قربانی (مترجم)، سیدبهنام جامعی (مترجم)، فرید ابوالحسنی (مترجم)، محمد افشار (مترجم)، سیروس جلیلی (مترجم)، محسن نوروزیان (مترجم)، ابراهیم نصیری (مترجم)، حمید طایفی نصرآبادی (مترجم)، مرتضی غلامی نژاد (مترجم)، فاطمه نوائی (مترجم)، محمد بیات (مترجم)، طاهره علی ضمیر (مترجم)، مریم باعزم (مترجم)، تهمینه مختاری (مترجم) ریچاردال. دریک
ناشر: ابن سینا - شهریور 1402
3500000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد