جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
محمدرضا مرادی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم) محمدرضا مرادی (مترجم)
ناشر: نشر آموخته، یار مانا - مرداد 1398
800000 ریال 720000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
بهزاد جمالزئی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم)، مریم سنجری پور (مترجم)، فرشته پرتو (مترجم)، زهره جنگروی (مترجم)، حسن قاسمی (مترجم) بهزاد جمالزئی (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، پیوند مهر - تیر 1392
445000 ریال 311500 ریال
جوات شاکر، محمد نجفی (مترجم)، حمید امجد(زیرنظر) جوات شاکر
ناشر: نیلا - خرداد 1401
200000 ریال 180000 ریال
ایشتوان سابو، محمد نجفی (مترجم)، محمد چرمشیر (مترجم)، رضا والی (مترجم)، حسین رحیم پور (مترجم)، علی سلیمانیه فینی (مترجم)، حمید امجد(زیرنظر) ایشتوان سابو
ناشر: نیلا - مرداد 1401
200000 ریال 180000 ریال
رفیق عیسی بیکون، سیدعلی سیادت (مترجم)، محمد نجفی (مترجم)، سعادت فقیهی (مترجم)، حسین چهارباشلو (مترجم)، فاطمه خوشنویسان (مترجم) رفیق عیسی بیکون
ناشر: فوژان کتاب - مرداد 1398
2200000 ریال 1980000 ریال
جووانی سیواردی، محمد نجفی(زیرنظر) جووانی سیواردی
ناشر: چاو - شهریور 1398
1100000 ریال 990000 ریال
جروم دیوید سلینجر، محمد نجفی (مترجم)، پوریا یوسفی (مترجم)، رحیم قاسمیان (مترجم)، محمد چرم شیر (مترجم)، محمد حامد (مترجم)، حسین رحیم پور (مترجم) جروم دیوید سلینجر
ناشر: نیلا - 1393
400000 ریال 360000 ریال
حمید رحیمی، سیدعلی سیادت، محمد نجفی، پیمان یارمحمدزاده، سعادت فقیهی حمید رحیمی
ناشر: نشر آموخته - مهر 1393
280000 ریال
محمد نجفی محمد نجفی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - آبان 1393
350000 ریال
محمد نجفی، مهدی سلامی کلجاهی، وحید حدادی اصل محمد نجفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1391
75000 ریال
محمدرضا مرادی (مترجم)، رضاعلی نوروزی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم)، طاهره بابازاده (مترجم) محمدرضا مرادی (مترجم)
ناشر: نشر آموخته - مهر 1393
160000 ریال
حمید رحیمی، محمد نجفی حمید رحیمی
ناشر: جاودانه - اردیبهشت 1386
20000 ریال
محمد نجفی، مهدی سلامی کلجاهی، وحید حدادی اصل محمد نجفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1391
90000 ریال
رابرت مورای، حسن قاسمی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم)، رومینا کریم زاده (مترجم)، مریم سنجری پور (مترجم)، بهزاد جمالزنی (مترجم)، بهنام علی پور (مترجم) رابرت مورای
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، پیوند مهر - تیر 1390
199000 ریال
کیاندخت بشیری (ویراستار)، محمدی پریسا (گردآورنده)، محمد نجفی (زیرنظر) کیاندخت بشیری (ویراستار)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - مهر 1392
99000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد