جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1402
1560000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
رضا نجاری، محمدرضا سرمدی (ویراستار) رضا نجاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1401
670000 ریال
محمدرضا سرمدی، عباس محمدی، عباس شکاری، معصومه صمدی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
1840000 ریال
بهمن زندی، فهیمه سادات حقیقی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1400
410000 ریال
بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1398
170000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، بهمن زندی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1398
300000 ریال
محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1399
390000 ریال
محمدرضا سرمدی، حکیمه دسترنجی (ویراستار)، بهمن زندی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
1160000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، مهران فرج اللهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1400
630000 ریال
مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی، مژگان حیدری، سیدمحمد شبیری (ویراستار) مهران فرج اللهی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
360000 ریال
ناهید ظریف صنایعی، محمدرضا سرمدی، محمود هرمزی، حسین زارع، مهران فرج اللهی، بهمن زندی (ویراستار) ناهید ظریف صنایعی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1399
230000 ریال
لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) لقمان کشاورز
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
940000 ریال
سعید طالبی، محمدحسن صیف، محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار)، محسن عیسوی (ویراستار) سعید طالبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1401
770000 ریال
حمیدرضا حاتمی، محمدرضا سرمدی، عباس گرشاسب زاده (ویراستار) حمیدرضا حاتمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1403
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد