ترتیب بر اساس:
حامد عباسی، محمدامین عباسی حامد عباسی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - مهر 1402
2550000 ریال 2295000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
محمدحسین ماندگار (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، جمشید باقری (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسینی (زیرنظر)، سیدجواد حاجی میراسماعیل (زیرنظر) محمدحسین ماندگار (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - اردیبهشت 1387
15000 ریال
مسعود قاسمی (زیرنظر)، محمدحسین ماندگار (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، محمدعلی یوسف نیا (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسنی (زیرنظر) مسعود قاسمی (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - اردیبهشت 1387
20000 ریال
حسین حسنی (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، محمود میرحسینی (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسینی (زیرنظر)، یونس نوذری (زیرنظر) حسین حسنی (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - اردیبهشت 1387
20000 ریال
وی-چیانگ شن، استن جی. لویی، مهدی شکرآبی (مترجم)، سلمان آذرسینا (مترجم)، حسام الدین آشتیانی عراقی (مترجم)، محمدامین عباسی (مترجم)، نورالهدی مع الحق (مترجم)، مهناز فاتحی (ویراستار) وی-چیانگ شن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1391
32000 ریال
محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، مرضیه نوری آق قلعه (گردآورنده)، حبیب انصاریان (زیرنظر)، نجم السادات عاطفی (زیرنظر) محمد پورفخاران (گردآورنده)
ناشر: اشراقیه، گنج معرفت - اسفند 1387
16500 ریال
محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، مرضیه نوری آق قلعه (گردآورنده)، حبیب انصاریان (زیرنظر)، نجم السادات عاطفی (زیرنظر) محمد پورفخاران (گردآورنده)
ناشر: اشراقیه، گنج معرفت - اسفند 1387
16500 ریال
محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، مرضیه نوری آق قلعه (گردآورنده)، حبیب انصاریان (زیرنظر)، نجم السادات عاطفی (زیرنظر) محمد پورفخاران (گردآورنده)
ناشر: اشراقیه، گنج معرفت - اسفند 1387
16500 ریال
ابول عباس، اندرو لیچمن، مهدی کریمی (مترجم)، محمد پورفخاران (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، نریمان مصفا (مترجم)، محمدامین عباسی (مترجم)، مهدی شکرآبی (مترجم) ابول عباس
ناشر: آییژ - بهمن 1385
78000 ریال
مهدی کریمی، محمد پورفخاران، علیرضا سالک مقدم، نریمان مصفا، محمدامین عباسی، مهدی شکرآبی مهدی کریمی
ناشر: فقه - 1381
31000 ریال
محمدامین عباسی محمدامین عباسی
ناشر: روبه رو - مهر 1398
120000 ریال
محمدامین عباسی (مترجم)، محمد پورفخاران (مترجم) محمدامین عباسی (مترجم)
ناشر: گنج عرفان، ابتکار دانش، قلم مکنون، انسان امروز - اسفند 1390
20000 ریال
محمد پورفخاران، سیروس ملک پور، محمدامین عباسی، مرضیه نوری آق قلعه، کیوان ملک پور محمد پورفخاران
ناشر: ابتکار دانش - خرداد 1389
20000 ریال
سیروس ملک پور، حسین فراهینی، محمد پورفخاران (باهمکاری)، محمدامین عباسی (باهمکاری)، کیوان ملک پور (باهمکاری) سیروس ملک پور
ناشر: گنج عرفان، ابتکار دانش - بهمن 1388
20000 ریال
مصطفی قانعی، محمدامین عباسی مصطفی قانعی
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش - آبان 1389
48000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد