جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
مجید سرمدی، نرگس محمدی بدر، علی پدرام میرزایی مجید سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1399
200000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
نرگس محمدی بدر، مجید سرمدی، علی پدرام میرزایی، نرگس رضایی (ویراستار) نرگس محمدی بدر
ناشر: دانشگاه پیام نور - فروردین 1401
240000 ریال
ناشر: علمی - خرداد 1395
225000 ریال
محمودبن علی عزالدین کاشانی، مجید سرمدی (ویراستار)، جلال الدین همائی (مصحح) محمودبن علی عزالدین کاشانی
ناشر: علمی - اردیبهشت 1390
1200000 ریال
جلیل مسعودی فرد، مجید سرمدی جلیل مسعودی فرد
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1398
240000 ریال
مجید سرمدی، فاطمه معین الدینی (ویراستار) مجید سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1400
500000 ریال
ناشر: دبیر - بهمن 1390
150000 ریال
ناشر: سمیر - بهمن 1384
30000 ریال
علی اکبر دهخدا، مجید سرمدی (ویراستار) علی اکبر دهخدا
ناشر: دبیر، سمیر، بهنود - آذر 1392
علی اکبر دهخدا، مجید سرمدی (ویراستار) علی اکبر دهخدا
ناشر: دبیر، سمیر، بهنود - آذر 1392
ناشر: هفت اختر اندیشه - مرداد 1391
30000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
320000 ریال
مجید سرمدی مجید سرمدی
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 1383
26000 ریال
مجید سرمدی مجید سرمدی
ناشر: مجید سرمدی - شهریور 1393
75000 ریال
مجید سرمدی، نرگس محمدی بدر، علی پدرام میرزایی، اکبر شاملو (ویراستار) مجید سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
660000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد