ترتیب بر اساس:
نیل گیمن، فرزاد فربد (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار) نیل گیمن
ناشر: پریان - بهمن 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
ریک ریوردان، آرزو مقدس (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار) ریک ریوردان
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - دی 1402
3700000 ریال 3330000 ریال
آرمان آرین، لیلا اوصالی (ویراستار) آرمان آرین
ناشر: پریان - آبان 1396
500000 ریال 450000 ریال
آرمان آرین، لیلا اوصالی (ویراستار) آرمان آرین
ناشر: پریان - آبان 1396
500000 ریال 450000 ریال
ایان اگیلوی، ساسان گلفر (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار) ایان اگیلوی
ناشر: پریان - اردیبهشت 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
حمید جبلی، لیلا اوصالی (ویراستار) حمید جبلی
ناشر: پریان - اسفند 1395
800000 ریال 720000 ریال
مارتین ویدمارک، نامدار ناصرقصری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، حسین کریم زاده(گرافیست) مارتین ویدمارک
ناشر: پریان - خرداد 1399
500000 ریال 450000 ریال
نیل گیمن، مهدی بنواری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار) نیل گیمن
ناشر: پریان - مهر 1402
3350000 ریال 3015000 ریال
نیل گیمن، مهدی بنواری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار) نیل گیمن
ناشر: پریان - مهر 1402
700000 ریال 630000 ریال
بنگت فردریکسون، آندرئاس پالمر، نامدار ناصرقصری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، حسین کریم زاده(گرافیست) بنگت فردریکسون
ناشر: پریان - تیر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
سام گی تون، مینا قنواتی (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، حسین کریم زاده(گرافیست) سام گی تون
ناشر: پریان - اردیبهشت 1399
1400000 ریال 1260000 ریال
بنگت فردریکسون، آندرئاس پالمر، نامدار ناصرقصری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، حسین کریم زاده(گرافیست) بنگت فردریکسون
ناشر: پریان - تیر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
اسا لیند، نامدار ناصرقمری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، کریستینا دیگمن(تصویرگر)، حسین کریم زاده(گرافیست) اسا لیند
ناشر: پریان - بهمن 1402
700000 ریال 630000 ریال
اسا لیند، نامدار ناصرقمری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، کریستینا دیگمن(تصویرگر) اسا لیند
ناشر: پریان - مهر 1398
700000 ریال 630000 ریال
اسا لیند، نامدار ناصرقمری (مترجم)، لیلا اوصالی (ویراستار)، کریستینا دیگمن(تصویرگر) اسا لیند
ناشر: پریان - مهر 1398
700000 ریال 630000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد