ترتیب بر اساس:
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
1150000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
بارباراگراس دیویس، لطفعلی عابدی (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، احمدرضا نصراصفهانی (مترجم)، محمدرضا نیلی (مترجم)، نیکو یمانی (مترجم)، عظیمه نصراصفهانی (مترجم)، امین نصراصفهانی (مترجم) بارباراگراس دیویس
ناشر: سمت - آذر 1397
6040000 ریال 5436000 ریال
دیوید هاپکینز، بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) دیوید هاپکینز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1398
330000 ریال
آرنولد گریز، لطفعلی عابدی (مترجم)، محمدرضا شجاع رضوی (مترجم)، بختیار شعبانی ورکی (مترجم)، نعمت الله موسی پور (مترجم)، طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی (مترجم) آرنولد گریز
ناشر: به نشر - 1383
33000 ریال
امیلی کالهون، بروس جویس، دیوید هاپکینز، لطفعلی عابدی (مترجم)، محمود مهرمحمدی (مترجم) امیلی کالهون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1399
600000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد