ترتیب بر اساس:
آیلین هیز، فاطمه صهبا (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آیلین هیز
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
تریسی گادریدیج، فاطمه صهبا (مترجم) تریسی گادریدیج
ناشر: پیدایش - آبان 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
هریت گریفی، فاطمه صهبا (مترجم) هریت گریفی
ناشر: پیدایش - اسفند 1395
1300000 ریال 1170000 ریال
هریت گریفی، فاطمه صهبا (مترجم) هریت گریفی
ناشر: پیدایش - مرداد 1394
1300000 ریال 1170000 ریال
کتی هالند، فاطمه صهبا (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) کتی هالند
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
کتی هالند، فاطمه صهبا (مترجم) کتی هالند
ناشر: پیدایش - تیر 1388
1300000 ریال 210000 ریال
جیمز لاو، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) جیمز لاو
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
تریسی گادریدیج، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) تریسی گادریدیج
ناشر: پیدایش - آذر 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
جوآنا مورهد، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) جوآنا مورهد
ناشر: پیدایش - تیر 1391
1300000 ریال 1170000 ریال
جین چامبلی، متین پدرامی (مترجم)، فاطمه صهبا (ویراستار)، فروزنده خداجو (ویراستار) جین چامبلی
ناشر: پیدایش - مرداد 1393
310000 ریال 279000 ریال
کتی هالند، فاطمه صهبا (مترجم) کتی هالند
ناشر: پیدایش - دی 1399
1300000 ریال
پیتر استنفورد، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) پیتر استنفورد
ناشر: پیدایش - خرداد 1393
1300000 ریال
سارا لوئیس، متین پدرامی (مترجم)، فاطمه صهبا (ویراستار) سارا لوئیس
ناشر: پیدایش - اردیبهشت 1391
50000 ریال
آیلین هیز، متین پدرامی (مترجم)، فاطمه صهبا (ویراستار)، فروزنده خداجو (ویرایشگر) آیلین هیز
ناشر: پیدایش - خرداد 1391
310000 ریال
سیوبان استیرلینگ، متین پدرامی (مترجم)، فاطمه صهبا (ویراستار)، فروزنده خداجو (ویرایشگر) سیوبان استیرلینگ
ناشر: پیدایش - آبان 1385
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد