ترتیب بر اساس:
عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سمت - اسفند 1402
2180000 ریال 1962000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: مرندیز - آذر 1392
85000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1402
1560000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، محمدجعفر پاک سرشت (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1402
840000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی، نیره منتظری (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سمت - شهریور 1400
810000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1391
55000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: اطلاعات - دی 1389
48000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1402
1000000 ریال
حیدر تورانی، امیر آقایی، عیسی ابراهیم زاده (ویراستار)، سیده زیبا بهروز (ویراستار) حیدر تورانی
ناشر: مدرسه - بهمن 1391
140000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان - مرداد 1389
50000 ریال
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - بهمن 1393
50000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1384
19110 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - آذر 1390
60000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، اقبال قاسمی پویا، مجید کردرستمی، عبدالله معتمدی، خسرو امیرحسینی (ویراستار)، بشیر خزامی پور (ویراستار)، اسد اسدی (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان نهضت سوادآموزی - مهر 1384
مهدی محمودی، عیسی ابراهیم زاده، سیدمهدی موسی کاظمی، مهران فرج اللهی، نازیلا خطیب زنجانی (ویراستار) مهدی محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1403
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد