ترتیب بر اساس:
پیترای.ام. سورن، علی محمد حق شناس (مترجم) پیترای.ام. سورن
ناشر: سمت - خرداد 1400
2240000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - مرداد 1393
7500000 ریال 6750000 ریال
پیترای.ام. سورن، علی محمد حق شناس (مترجم) پیترای.ام. سورن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1389
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
400000 ریال
علی محمد حق شناس علی محمد حق شناس
ناشر: نیلوفر - 1399
1750000 ریال 1575000 ریال
علی محمد حق شناس علی محمد حق شناس
ناشر: آگه - 1399
320000 ریال
علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی، ژاکلین حق شناس (ویراستار)، واحد پژوهش فرهنگ معاصر (تدوین) علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - 1396
6000000 ریال
ناشر: آگه - بهمن 1390
150000 ریال
مایکل کریدرز، علی محمد حق شناس (مترجم) مایکل کریدرز
ناشر: طرح نو - فروردین 1393
160000 ریال
رابرت هنری روبینز، علی محمد حق شناس (مترجم) رابرت هنری روبینز
ناشر: نشر مرکز، کتاب ماد - اسفند 1385
109000 ریال
علی محمد حق شناس، حسین سامعی، سیدمهدی سمائی، علاءالدین طباطبایی علی محمد حق شناس
ناشر: مدرسه - دی 1387
45000 ریال
علی محمد حق شناس، نرگس انتخابی، حسین سامعی علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - مهر 1388
علی محمد حق شناس، نرگس انتخابی، حسین سامعی علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - مهر 1388
علی محمد حق شناس، نرگس انتخابی، حسین سامعی علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - شهریور 1385
امید طبیب زاده، محمدرضا باطنی، هرمز میلانیان، هوشنگ اعلم، علی محمد حق شناس، حسین سامعی، علی اشرف صادقی، ویدا شقاقی، علاءالدین طباطبایی امید طبیب زاده
ناشر: کتاب بهار - خرداد 1399
500000 ریال
علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی، ژاکلین حق شناس (ویراستار)، واحد پژوهش فرهنگ معاصر (تدوین) علی محمد حق شناس
ناشر: فرهنگ معاصر - مرداد 1393
نمایش 1 - 15 از 17 مورد