جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
علیرضا ذکاوتی قرا گزلو علیرضا ذکاوتی قرا گزلو
ناشر: سخن - تیر 1390
1650000 ریال 1485000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
علیرضا ذکاوتی قرا گزلو علیرضا ذکاوتی قرا گزلو
ناشر: سخن - اردیبهشت 1388
3900000 ریال 3510000 ریال
منوچهرخان حکیم، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (به اهتمام) منوچهرخان حکیم
ناشر: سخن - شهریور 1388
5500000 ریال 4950000 ریال
علیرضا ذکاوتی قرا گزلو علیرضا ذکاوتی قرا گزلو
ناشر: ادیان - 1383
2200000 ریال 1980000 ریال
برخورداربن محمود فراهی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو (گردآورنده) برخورداربن محمود فراهی
ناشر: معین - اردیبهشت 1392
800000 ریال 720000 ریال
منوچهر آصف پور وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قراگزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر آصف پور وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1402
6800000 ریال
عبدالحی کتانی، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (مترجم) عبدالحی کتانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آبان 1391
82000 ریال
جرالد میلر، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (مترجم) جرالد میلر
ناشر: سروش - خرداد 1390
100000 ریال
فیصل سامر، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (مترجم) فیصل سامر
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1391
82000 ریال
ناشر: نشر نی - 1383
200000 ریال
شوقی ضیف، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (مترجم) شوقی ضیف
ناشر: امیرکبیر - مرداد 1393
140000 ریال
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو
ناشر: خانه کتاب - 1394
300000 ریال
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو
ناشر: معین - شهریور 1392
120000 ریال
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو
ناشر: سخن - اسفند 1387
85000 ریال
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو
ناشر: معین - دی 1392
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد