جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: آشینا، فن آذر - بهمن 1394
750000 ریال 675000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
بهزاد رضوی، عطاءالله مهاجری، هادی قسمتی بهزاد رضوی
ناشر: اطهران - مرداد 1399
2650000 ریال 2385000 ریال
عطاءالله مهاجری، حسن میراب (ویراستار) عطاءالله مهاجری
ناشر: آشینا - بهمن 1392
1650000 ریال 1485000 ریال
سیدجواد سیدفتاحی، عطاءالله مهاجری سیدجواد سیدفتاحی
ناشر: آشینا، فن آذر - شهریور 1394
145000 ریال
آتناسیوس پاپولیس، اونی کریشنا پی لای، امیر ریخته گرغیاثی (به اهتمام)، عطاءالله مهاجری (به اهتمام) آتناسیوس پاپولیس
ناشر: آشینا - اسفند 1385
30000 ریال
عطاءالله مهاجری، سجاد آذراستمال عطاءالله مهاجری
ناشر: آشینا، فن آذر، اطهران - بهمن 1395
250000 ریال
لوئیس نشلسکی، رابرت بریل اشتاد، عطاءالله مهاجری (مترجم) لوئیس نشلسکی
ناشر: آشینا، فن آذر - مرداد 1388
18000 ریال
جواد مدرسی، جابر فلاح اردشیر، عطاءالله مهاجری (ویراستار) جواد مدرسی
ناشر: فن آذر - دی 1397
200000 ریال
عطاءالله مهاجری عطاءالله مهاجری
ناشر: اطهران - شهریور 1394
150000 ریال
عطاءالله مهاجری عطاءالله مهاجری
ناشر: آشینا، اطهران - شهریور 1394
320000 ریال
حسن میراب، گیو مکریانی، عطاءالله مهاجری حسن میراب
ناشر: آشینا، فن آذر - اسفند 1389
70000 ریال
عطاءالله مهاجری، سعید رضوی نساز عطاءالله مهاجری
ناشر: اطهران - تیر 1398
350000 ریال
پل کریلی، بروس کارلسون، امیر ریخته گرغیاثی (مترجم)، عطاءالله مهاجری (مترجم) پل کریلی
ناشر: آشینا، فن آذر - دی 1397
220000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، رضا کرمی شاهنده (مترجم)، حسن میراب (مترجم)، عطاءالله مهاجری (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: آشینا، فن آذر - بهمن 1391
75000 ریال
عطاءالله مهاجری، سجاد آذراستمال عطاءالله مهاجری
ناشر: آشینا، فن آذر - اسفند 1397
2450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد