جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
مهدی هاشمی، ایمان سلیمان زاده، علی انواری، پویا دهشهری (ویراستار)، علی مددپور (ویراستار)، آرمین کریمی (ویراستار)، پگاه اسدی (ویراستار)، زهرا محب تاش (ویراستار)، میلاد حزنیان (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، رضا سبزمیدانی(زیرنظر)، بهاره امین ترابی(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) مهدی هاشمی
ناشر: خیلی سبز - مرداد 1402
2280000 ریال 2052000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
امیر زراندوز، میثم جعفری (ویراستار)، مریم نظری (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، صادق محمدی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، مسعود علیزاده(گرافیست)، لیلا صالح پور(گرافیست) امیر زراندوز
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - آذر 1402
590000 ریال 531000 ریال
سعید فرهادی جهرودی، منصور داودوندی (ویراستار)، علی انواری (ویراستار)، جمال خم خاجی (ویراستار)، میلاد حزنیان (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، زهرا محب تاش (ویراستار)، مجید مختاری(زیرنظر)، مسعود علیزاده(گرافیست)، لیلا صالح پور(گرافیست) سعید فرهادی جهرودی
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
590000 ریال 531000 ریال
امیر زراندوز، مریم نظری (ویراستار)، صادق محمدی (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، محمدرضا نوروزیان(گرافیست) امیر زراندوز
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
مهدی هاشمی، ایمان سلیمان زاده، علی انواری، پویا دهشهری (ویراستار)، علی مددپور (ویراستار)، آرمین کریمی (ویراستار)، پگاه اسدی (ویراستار)، زهرا محب تاش (ویراستار)، میلاد حزنیان (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، رضا سبزمیدانی(زیرنظر)، مسعود علیزاده(گرافیست)، بهاره امین ترابی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) مهدی هاشمی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2410000 ریال 2169000 ریال
سیده مریم طاهری، عاطفه جعفری سیاوشانی، سعید ستوده مهر (ویراستار)، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، الهه ملک سعیدی (ویراستار)، علی ظفری (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست)، لیلا صالح پور(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) سیده مریم طاهری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
590000 ریال 531000 ریال
مهدی هاشمی، محمدرضا محمدی، سارا عباسی (ویراستار)، راضیه سادات جلالی (ویراستار)، مسعود علیزاده(گرافیست)، محمدرضا نوروزیان(گرافیست)، الهه قاسمی(گرافیست)، عاطفه جعفری سیاوشانی(زیرنظر) مهدی هاشمی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - بهمن 1402
590000 ریال 531000 ریال
مهدی هاشمی، نیلوفر مکاری اصل، سام طلایی (ویراستار)، زینب ده باشی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، مسعود علیزاده (گرافیست)، الهه قاسمی (گرافیست)، زهرا خردمند (زیرنظر) مهدی هاشمی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - 1402
590000 ریال 531000 ریال
محمدرضا محمدی، سارا عباسی (ویراستار)، راضیه سادات جلالی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، مهدی هاشمی(زیرنظر)، مسعود علیزاده(گرافیست)، الهه قاسمی(گرافیست) محمدرضا محمدی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402
590000 ریال 531000 ریال
مهدی هاشمی، نیلوفر مکاری اصل، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، زینب ده باشی (ویراستار)، سام طلایی (ویراستار)، زهرا خردمند(زیرنظر)، مسعود علیزاده(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) مهدی هاشمی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - بهمن 1402
590000 ریال 531000 ریال
علی یگانه، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، منیره السادات هاشمی (ویراستار)، محمدرضا نوروزیان(گرافیست) علی یگانه
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
حسین هاشمی طاهری، محمدجواد نوری، عاطفه ربیعی (ویراستار)، میثم جعفری اسکندری (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) حسین هاشمی طاهری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
590000 ریال 531000 ریال
امیر زراندوز، صادق محمدی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست)، نعیمه افشاری(گرافیست) امیر زراندوز
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
590000 ریال 531000 ریال
روح الله علی پور، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، پگاه اسدی (ویراستار)، میلاد حزنیان (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، شیما فرهوش (ویراستار)، سحر بختیاری (ویراستار)، مجید مختاری(زیرنظر)، مسعود علیزاده(گرافیست) روح الله علی پور
ناشر: خیلی سبز - مرداد 1402
590000 ریال 531000 ریال
امیر زراندوز، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، ریحانه محمدی نژاد (ویراستار)، مریم نظری (ویراستار)، صادق محمدی (ویراستار)، پونه محمدی نژاد (ویراستار)، نعیمه افشاری(گرافیست)، لیلا صالح پور(گرافیست) امیر زراندوز
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد