ترتیب بر اساس:
صادق سلامی، علی پاکدل صادق سلامی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - مرداد 1398
1390000 ریال 1251000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - مرداد 1398
1090000 ریال 981000 ریال
صادق سلامی (مترجم) صادق سلامی (مترجم)
ناشر: تلاش - اردیبهشت 1389
120000 ریال
ناشر: تلاش - اردیبهشت 1387
120000 ریال
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: تلاش - دی 1387
120000 ریال
صادق سلامی، علی پاکدل (ویراستار) صادق سلامی
ناشر: تلاش - خرداد 1388
120000 ریال
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: تلاش - 1389
45000 ریال
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: تلاش - 1391
200000 ریال
صادق سلامی، علی پاکدل (ویراستار)، آزاده یعقوبیان (ویراستار) صادق سلامی
ناشر: تلاش - خرداد 1390
70000 ریال
علی پاکدل، صادق سلامی، نگین رضائی فرد (ویراستار) علی پاکدل
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - اسفند 1401
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - مرداد 1398
699000 ریال
صادق سلامی، علی پاکدل صادق سلامی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - مرداد 1398
690000 ریال
صادق سلامی، علی پاکدل صادق سلامی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - مرداد 1398
549000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد