ترتیب بر اساس:
رابرت ج. استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت ج. استرنبرگ
ناشر: سمت - 1402
7360000 ریال 6624000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ساراجین بلیک مور، یوتا فریث، سیدکمال خرازی (مترجم) ساراجین بلیک مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1389
900000 ریال
دیوید پپینو، سیدکمال خرازی (مترجم)، ندا طاهری (ویراستار)، هوارد سلینا(تصویرگر) دیوید پپینو
ناشر: سمت - آذر 1400
960000 ریال 300000 ریال
برناردیی. بارس، نیکول ام. گیج، سیدکمال خرازی (مترجم)، فاطمه جزءخراسانی (ویراستار) برناردیی. بارس
ناشر: سمت - آذر 1402
4590000 ریال
برنارد بارس، نیکول گیج، سیدکمال خرازی (مترجم) برنارد بارس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین 1399
1500000 ریال
هوارد گاردنر، سیدکمال خرازی (مترجم)، لیدا کاووسی (ویراستار) هوارد گاردنر
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
1600000 ریال
سیدکمال خرازی سیدکمال خرازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
90000 ریال
رابرت.ج استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت.ج استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
1470000 ریال
سیدکمال خرازی(تدوین) سیدکمال خرازی(تدوین)
ناشر: سمت - شهریور 1397
270000 ریال
پاول هوارد-جونز، سیدکمال خرازی (مترجم) پاول هوارد-جونز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1398
360000 ریال
خوسه لوئیس برمودس، سیدکمال خرازی (مترجم) خوسه لوئیس برمودس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1395
470000 ریال
سیدکمال خرازی سیدکمال خرازی
ناشر: فرهنگ معاصر - خرداد 1396
380000 ریال
سیدکمال خرازی، رمضان دولتی، فریبرز فریبرزی (ویراستار) سیدکمال خرازی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1388
60000 ریال
دیوید استات، سیدکمال خرازی (مترجم)، فریده همتی (ویراستار) دیوید استات
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
70000 ریال
پاول هوارد-جونز، سیدکمال خرازی (مترجم) پاول هوارد-جونز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1398
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد