جستجوی دقیق تر

دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - مرداد 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - تیر 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - شهریور 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)
ناشر: هنوز - آبان 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)
ناشر: هنوز - مرداد 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
هلن سیسونز، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم) هلن سیسونز
ناشر: همشهری - خرداد 1396
850000 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فرشاد مزدارانی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - اسفند 1402
650000 ریال 585000 ریال
انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم) انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو
ناشر: هنوز - خرداد 1401
850000 ریال 722500 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، عالمه رجبی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - مهر 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - خرداد 1399
750000 ریال 637500 ریال
نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - بهمن 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
هاروارد بیزینس ریویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) هاروارد بیزینس ریویو
ناشر: هنوز - آبان 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو
ناشر: هنوز - شهریور 1402
1450000 ریال 1232500 ریال
تیم جاج، استیون پی. رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم)، نرگس مرآت (ویراستار) تیم جاج
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1401
4100000 ریال
انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو، سیدمحمد تقی زاده مطلق (مترجم) انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو
ناشر: هنوز - دی 1398
1450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد