ترتیب بر اساس:
توشیهکیو ایزوتسو، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، مهدی محقق(مقدمه) توشیهکیو ایزوتسو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1398
1300000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1398
5200000 ریال 4680000 ریال
ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) ریچاردهنری پاپکین
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
2300000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
4000000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، اسماعیل سعادت (مترجم)، منوچهر بزرگمهر (مترجم)، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آذر 1392
600000 ریال
ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) ریچاردهنری پاپکین
ناشر: حکمت - آبان 1391
3500000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آذر 1392
430000 ریال
آوروم استرول، ریچاردهنری پاپکین، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) آوروم استرول
ناشر: حکمت - بهمن 1401
3500000 ریال
مهدی بن ابی ذر نراقی، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) مهدی بن ابی ذر نراقی
ناشر: حکمت - خرداد 1390
600000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آذر 1386
250000 ریال
سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)
ناشر: مبلغان - تیر 1391
1270000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - آبان 1388
100000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، اسماعیل سعادت (مترجم)، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 1381
430000 ریال
سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1375
75000 ریال
سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، بهرام سالکی (خطاط) سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)
ناشر: مبلغان - اردیبهشت 1387
نمایش 1 - 15 از 22 مورد