جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
محمدرضا فاتحی نسب، سمانه زواری (ویراستار)، مریم نظری (ویراستار)، سمیه خادمان (ویراستار)، ساناز یوسفی(گرافیست)، زهرا گنجی(گرافیست)، سیدعادل سیدی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، مهدی عزیزی(تصویرگر) محمدرضا فاتحی نسب
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2280000 ریال 2052000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
مهرناز صادقی، ریحانه شعبان زاده، ریحانه دولتشاهی فرد (ویراستار)، منیره پریوری (ویراستار)، مسعود علیزاده(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست)، زهرا گنجی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، مهدی عزیزی(تصویرگر) مهرناز صادقی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1940000 ریال 1746000 ریال
کایلا می، الهام فیاضی (مترجم)، سپیده امینی(گرافیست) کایلا می
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - آذر 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
کایلا می، الهام فیاضی (مترجم)، سپیده امینی(گرافیست)، حسین پاشازاده(گرافیست) کایلا می
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - دی 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
کایلا می، آرزو قلی زاده (مترجم)، سپیده امینی(گرافیست) کایلا می
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - دی 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
غلامرضا عزیزی شمامی، ناهید مفیدی، هتاو مرادی (ویراستار)، نجمه طاهری (ویراستار)، محبوبه اصفهانی (ویراستار)، زهرا گنجی(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر) غلامرضا عزیزی شمامی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
690000 ریال 621000 ریال
ریحانه شعبان زاده، مهدیه ملبوبی، حدیث تاریخچی، محمد داوری، لیدا علی اکبری (ویراستار)، یاس مقدسی(زیرنظر)، زهرا گنجی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر) ریحانه شعبان زاده
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
690000 ریال 621000 ریال
مهرناز صادقی، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، سپیده امینی(تصویرگر)، انسیه ترکمان(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست)، زهرا گنجی(گرافیست) مهرناز صادقی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2500000 ریال 2250000 ریال
هتاو مرادی، طیبه فتاحی، لیلا مواسات، وحید علیمحمدی زاده، مهرناز صادقی، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، الهه آرانی حصاری (ویراستار)، امیرمسعود حاجی محمودی (ویراستار)، ساناز یوسفی(گرافیست)، زهرا گنجی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، زهرا فلاحی سریش(تصویرگر) هتاو مرادی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
5750000 ریال 5175000 ریال
نسیبه سادات ترین سان، محمد داوری، فاطمه گلرخ، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، عطیه شریعتی (ویراستار)، سپیده امینی(تصویرگر)، ساناز یوسفی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) نسیبه سادات ترین سان
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2850000 ریال 2565000 ریال
محمد داوری، منصور داودوندی، فاطمه گلرخ، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، زهرا خردمند (ویراستار)، امیرحسین زرکش (ویراستار)، عطیه شریعتی (ویراستار)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، ساناز یوسفی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) محمد داوری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
5180000 ریال 4662000 ریال
محمد داوری، امیر غفاری، احسان محمدی، فاطمه گلرخ، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، فرزاد کاشانی (ویراستار)، سمانه کاظمی (ویراستار)، زهرا خردمند (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، امیرحسین زرکش (ویراستار)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، مهدی عزیزی(تصویرگر) محمد داوری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
5180000 ریال 4662000 ریال
انسیه ترکمان(گرافیست)، الهه قاسمی(گرافیست)، ثنا حسین پور(گرافیست)، سپیده امینی(گرافیست)، سیده سمیرا مهرپویا(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) انسیه ترکمان(گرافیست)
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
3230000 ریال 2907000 ریال
الهه قاسمی(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست)، انیسه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر)، فاطمه درخشان(تصویرگر) الهه قاسمی(گرافیست)
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - بهمن 1402
3620000 ریال 3258000 ریال
طیبه فتاحی، الهه فتاحی (ویراستار)، الهه قاسمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سپیده امینی(تصویرگر) طیبه فتاحی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1820000 ریال 1638000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد