جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
سعید خاوری نژاد سعید خاوری نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد - آبان 1393
2500000 ریال 2250000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
الیزابت پرتجان، سعید خاوری نژاد (مترجم) الیزابت پرتجان
ناشر: سوره مهر - مهر 1392
600000 ریال 480000 ریال
فرانک کانینگهام، سعید خاوری نژاد (مترجم)، جواد قربانی آتانی (ویراستار) فرانک کانینگهام
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - دی 1397
3000000 ریال 2700000 ریال
سعید خاوری نژاد (مترجم) سعید خاوری نژاد (مترجم)
ناشر: فلات - تیر 1396
280000 ریال
دیوید وانکین، سعید خاوری نژاد (مترجم)، علیرضا محسنی (ویراستار) دیوید وانکین
ناشر: مارلیک - بهمن 1392
220000 ریال
آنا موشینسکا، سعید خاوری نژاد (مترجم) آنا موشینسکا
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
900000 ریال
سعید خاوری نژاد (مترجم) سعید خاوری نژاد (مترجم)
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
400000 ریال
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
150000 ریال
ناشر: دولتمرد - دی 1398
650000 ریال
اندری پی تسیگانکوف، سعید خاوری نژاد (مترجم) اندری پی تسیگانکوف
ناشر: دولتمرد - خرداد 1399
400000 ریال
شلومو بروم، سعید خاوری نژاد (مترجم) شلومو بروم
ناشر: دولتمرد - خرداد 1399
200000 ریال
آنسگار یودیکه، سعید خاوری نژاد (مترجم) آنسگار یودیکه
ناشر: دولتمرد - خرداد 1399
200000 ریال
آرییل کوهن، سعید خاوری نژاد (مترجم) آرییل کوهن
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
150000 ریال
الیزابت پرکینز، سعید خاوری نژاد (مترجم) الیزابت پرکینز
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
350000 ریال
کر هوستون، سعید خاوری نژاد (مترجم) کر هوستون
ناشر: دولتمرد - بهمن 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد