جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
850000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
850000 ریال
امیرحسین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی، محمدرضا شرفی، زهرا آیت اللهی، شهلا کاظمی پور، محمود مشفق، حسن ملکی، فریده خلج آبادی، محمد رجبی (ویراستار) امیرحسین بانکی پورفرد
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - مرداد 1399
180000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - آذر 1401
1200000 ریال
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - خرداد 1392
75000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1393
160000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - اسفند 1389
38000 ریال
فریبا علاسوند (محقق)، زهرا آیت اللهی (محقق)، سعیده باقری فرد (تدوین)، فاطمه بداغی (محقق) فریبا علاسوند (محقق)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - دی 1386
9500 ریال
زهره احدی یار (ویراستار)، زهرا آیت اللهی (تدوین) زهره احدی یار (ویراستار)
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - اردیبهشت 1389
36000 ریال
زهرا آیت اللهی، زهره احدی یار (ویراستار) زهرا آیت اللهی
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - اردیبهشت 1389
34000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مهر 1399
400000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1399
350000 ریال
الهام باقری، فاطمه حسین زاده سرشکی، پریسا میرزایی، رامین باباگل زاده (ویراستار)، زهرا آیت اللهی(زیرنظر) الهام باقری
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - دی 1401
500000 ریال
هانیه جهانی فر، رامین باباگل زاده (ویراستار)، زهرا آیت اللهی(زیرنظر) هانیه جهانی فر
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - تیر 1401
800000 ریال
زهرا آیت اللهی زهرا آیت اللهی
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - 1381
نمایش 1 - 15 از 17 مورد