ترتیب بر اساس:
ریچارد مید ریچارد مید
ناشر: محراب قلم - 1387
350000 ریال 315000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: محراب قلم - تیر 1390
350000 ریال 315000 ریال
ریچارد مید، کلر الیور، جیسون پیج، هایده فیاض واثقی (مترجم)، پگاه اقبال زاده (مترجم)، گیتا حجتی (مترجم)، روژین شاملو (مترجم) ریچارد مید
ناشر: گام - دی 1389
40000 ریال
کریستوفر مینارد، باربارا تیلور، برندا والپول، ریچارد مید، جکی گف، آماندا انیل، رود تئودور، فیلیپ استیل، رویا خوئی (مترجم)، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) کریستوفر مینارد
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - شهریور 1387
150000 ریال
ریچارد مید، پرویز امینی (مترجم)، مجید عمیق (ویراستار)، مرتضی حاجعلی فرد (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: مدرسه - آبان 1392
90000 ریال
برنداوال پل، جکی گف، رود تئودور، آماندا انیل، فیلیپ استیل، باربارا تیلور، ریچارد مید، کریستوفر مینارد، رویا خوئی (مترجم)، امیر صالحی طالقانی (مترجم) برنداوال پل
ناشر: محراب قلم - اسفند 1392
350000 ریال
ریچارد مید، پگاه اقبال زاده (مترجم)، سیدمحمد ذوقی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: گام - دی 1389
15000 ریال
ریچارد مید، مهتاب ابراهیمی (مترجم) ریچارد مید
ناشر: عروج اندیشه - تیر 1397
50000 ریال
باربارا تیلور، ریچارد مید، برنداوال پل، سعیده عاقلتر (مترجم)، وحید کریم دادیان (مترجم)، ناهید بروزی نیت (مترجم)، مهتاب ابراهیمی (مترجم)، علی اکبر بیواره (ویراستار) باربارا تیلور
ناشر: عروج اندیشه - خرداد 1391
220000 ریال
ریچارد مید، شاهده سعیدی (مترجم)، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (مترجم)، احمد حسینی (مترجم) ریچارد مید
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 1383
9000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (مترجم)، احمد حسینی (مترجم) ریچارد مید
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 1383
9000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: محراب قلم - مرداد 1388
18000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - آذر 1385
10000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: محراب قلم - مهر 1387
14000 ریال
ریچارد مید، رویا خوئی (مترجم)، ترانه امیرابراهیمی (ویراستار)، احمد حسینی (ویراستار) ریچارد مید
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - مهر 1386
12000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد