جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسون، کارن ج مارک دنت، محسن ارجمند (مترجم)، محمود رفیعی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، قمرتاج خطایی (مترجم)، سیامک ملکی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم)، حسین صمدانی فرد (مترجم)، مینا ایزدیار (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، ندا کاظمی (مترجم)، علی ربانی (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - آذر 1389
290000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، قمرتاج خطایی (مترجم)، حامد زین ساز بروجردی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: ارزنده - تیر 1388
199000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کیلگمن ریچارد برمن
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، جعفر سلطانی - تیر 1394
172000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، حسن ابوالقاسمی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: شهرآب - 1382
98000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، محمد تربیت (مترجم)، سعید مجتهدزاده (مترجم)، فرهاد مدنی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: نور دانش - آذر 1384
109000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، هال جنسن، محمد بنی فضل (مترجم)، آمیتیس رمضانی (مترجم)، محمدرضا لطفی نیا (مترجم)، مجید حسبی (مترجم)، امیرحسین شیرازیان (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1385
77000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال بی جانسون، کارن مارکدنت، فریبا قربانی (مترجم)، مجتبی صمیمی (مترجم)، سلمان اتوکش (مترجم)، جواد سیدحسینی (مترجم)، سعیده خرم نیا (مترجم)، پونه حشمتی (مترجم)، مریم کاظمی (مترجم)، بهنام بوذری (مترجم)، رزیتا ستاری (مترجم)، زهرا فکور (مترجم)، حسن اتوکش (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - خرداد 1386
175000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، ژیوا طاهرپور، سیداحمد سیادتی (مترجم)، آرزو طاهرپور (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1383
19500 ریال
ریچارد برمن، هال جنسن، رابرت کیلگمن، جعفر سلطانی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - 1383
24500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، سهیل ادیب نژاد (مترجم)، سیداحمد سیادتی (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - بهمن 1384
34500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، محمدعلی تقی پور (مترجم)، فرشته آل علی (مترجم)، محمد بنی فضل (مترجم)، آمیتیس رمضانی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1383
77000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، مهران آقامحمدپور، محمد غفرانی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1383
29500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، الهام طلاچیان (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - 1381
98000 ریال
ریچارد برمن، شاه صنم غیبی ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - 1381
26000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، فرزین رونیاسی زاده (مترجم)، بهین پورمیرزا (مترجم)، عباس مومن زاده (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1381
112000 ریال
نمایش 1 - 15 از 58 مورد