ترتیب بر اساس:
پیتر چلووسکی، داود حاتمی (مترجم) پیتر چلووسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1389
1150000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
جفری مارکزیک، دیوید دمانتو، دیوید فستینگر، مریم خسروی (مترجم)، داود حاتمی (ویراستار)، هادی مرجایی (ویراستار) جفری مارکزیک
ناشر: چاپار، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - اردیبهشت 1391
500000 ریال 450000 ریال
ایان کینگ، لو شولر، حمید زعیم کهن (مترجم)، داود حاتمی (مترجم) ایان کینگ
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اردیبهشت 1387
195000 ریال
داود حاتمی (ویراستار) داود حاتمی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - مرداد 1394
250000 ریال
جو موران، داود حاتمی (مترجم) جو موران
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1396
140000 ریال
داود حاتمی (ویراستار)، مینو غیاثی (تهیه و تنظیم) داود حاتمی (ویراستار)
ناشر: فرهنگ دهخدا - اردیبهشت 1384
20000 ریال
رضا نوروززاده، کوروش فتحی واجارگاه، داود حاتمی (ویراستار)، ندا رضایی (ویراستار) رضا نوروززاده
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - خرداد 1391
40000 ریال
اکبرپور شیرازی محسن (تدوین)، حمید جاودانی (تدوین)، داود حاتمی (تدوین)، احمد حمزه لویی (تدوین)، احمد داوری (تدوین)، رضا نوروززاده (تدوین)، الهام خدابخش (تدوین) اکبرپور شیرازی محسن (تدوین)
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - خرداد 1391
20000 ریال
داود حاتمی (مترجم)، حسین مشیری تبریزی (مترجم) داود حاتمی (مترجم)
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - بهمن 1387
3000 ریال
دیوید ربالینو، داود حاتمی (مترجم)، علی ماهر (مترجم)، حسین مشیری تبریزی (مترجم) دیوید ربالینو
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - بهمن 1387
جاناتان سنت بی.تی. اونز، داود حاتمی (مترجم) جاناتان سنت بی.تی. اونز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1400
550000 ریال
حسین طالب زاده، داود حاتمی (ویراستار) حسین طالب زاده
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1402
1900000 ریال
غلامرضا گرایی نژاد، داود حاتمی غلامرضا گرایی نژاد
ناشر: سازمان نقشه برداری کشور - 1381
داود حاتمی، اوموت اوزکریملی، محمدعلی قاسمی (مترجم) داود حاتمی
ناشر: تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی) - 1383
30000 ریال
داود حاتمی داود حاتمی
ناشر: سیمین دخت - 1382
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد