ترتیب بر اساس:
حسین ملک افضلی حسین ملک افضلی
ناشر: دریچه نو - اردیبهشت 1396
150000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
کی. پارکر، جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) کی. پارکر
ناشر: سماط - بهمن 1390
400000 ریال
جان اورت پارک، کی. پارکر، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) جان اورت پارک
ناشر: سماط - بهمن 1390
200000 ریال
کی. پارکر، جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) کی. پارکر
ناشر: سماط - بهمن 1390
400000 ریال
جان اورت پارک، پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) جان اورت پارک
ناشر: سماط - بهمن 1390
200000 ریال
جان اورت پارک، کی. پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1381
74500 ریال
حسین ملک افضلی، کیومرث ناصری حسین ملک افضلی
ناشر: رویان پژوه - بهمن 1392
250000 ریال
جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1382
108000 ریال
جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1382
89500 ریال
جودیت س مازنر، حسین ملک افضلی (مترجم)، کیومرث ناصری (مترجم)، سمیه گیوه کی (ویراستار) جودیت س مازنر
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - آبان 1389
49000 ریال
مطهره علامه، حسین ملک افضلی (مترجم) مطهره علامه
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی استان سمنان، معاونت بهداشتی - 1383
5000 ریال
مسعود مردانی، حسین ملک افضلی، محمود اعرابی، سعید حقیقی، فرنوش افشارامین، علیرضا تجلیلی، فرزاد کسرایی مسعود مردانی
ناشر: ایران بان - 1383
حسین ملک افضلی(به اهتمام)، پیام روشنفکر(به اهتمام)، سیدعلیرضا مرندی(زیرنظر) حسین ملک افضلی(به اهتمام)
ناشر: رویان پژوه - آذر 1401
3800000 ریال
سهیلا شهشهانی، حسین ملک افضلی، فیروزه ساجدی، نیکتا حاتمی زاده، الهام حبیبی سهیلا شهشهانی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - اسفند 1398
130000 ریال
کاظم محمد، وارتکس نهاپتیان، حسین ملک افضلی (مترجم) کاظم محمد
ناشر: سلمان - 1382
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد