جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده علی اکبر فرهنگی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - شهریور 1395
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1399
2400000 ریال
گارث ، آر جونز، حسین صفرزاده (مترجم)، محمدرضا دارائی (مترجم) گارث
ناشر: کتاب مهربان نشر - بهمن 1391
1000000 ریال
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - خرداد 1390
40000 ریال 36000 ریال
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - آبان 1390
250000 ریال
حسین صفرزاده (مترجم) حسین صفرزاده (مترجم)
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1390
350000 ریال
حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف حسین صفرزاده
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - بهمن 1396
250000 ریال 225000 ریال
حسین صفرزاده، نیره وهاب پور حسین صفرزاده
ناشر: آوینا قلم - 1398
595000 ریال 416500 ریال
استیون تن هو، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، مهدی خادمی (مترجم)، حسین صفرزاده (مترجم) استیون تن هو
ناشر: رسا - خرداد 1387
150000 ریال
دیوید آکر، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، مهدی خادمی (مترجم)، حسین صفرزاده (مترجم) دیوید آکر
ناشر: پیام پویا - اسفند 1386
400000 ریال
هنری مینتزبرگ، حسین صفرزاده (مترجم) هنری مینتزبرگ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
130000 ریال
حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف حسین صفرزاده
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - بهمن 1396
250000 ریال
حسین صفرزاده، مژگان فلاح یساولی حسین صفرزاده
ناشر: پوران پژوهش - 1394
1390000 ریال
حسین صفرزاده (مترجم)، بهنوش مجیدزاده (مترجم) حسین صفرزاده (مترجم)
ناشر: مهربان نشر - 1389
37000 ریال
مرجان بابایی، ریحانه آقاسیدآقا، حسین صفرزاده مرجان بابایی
ناشر: پوران پژوهش - دی 1389
112000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد