ترتیب بر اساس:
حسن یوسفیان حسن یوسفیان
ناشر: سمت - شهریور 1401
2260000 ریال 2034000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
محمود فتحعلی، مجتبی مصباح، حسن یوسفیان، محمدتقی مصباح یزدی(زیرنظر) محمود فتحعلی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - مهر 1402
1800000 ریال
حسن یوسفیان، امیر عباس رجبی (ویراستار) حسن یوسفیان
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - اردیبهشت 1401
350000 ریال
احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 1388
170000 ریال
احمدحسین شریفی، مصطفی کریمی، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - شهریور 1388
39000 ریال
ناشر: کتاب طه - 1390
50000 ریال
حسن یوسفیان حسن یوسفیان
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دی 1393
145000 ریال
احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دی 1393
145000 ریال
احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: کانون اندیشه جوان - بهمن 1389
15000 ریال
احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - خرداد 1386
29000 ریال
احمدحسین شریفی، منصور نصیری، حسن یوسفیان احمدحسین شریفی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - شهریور 1388
25000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مرداد 1389
33000 ریال
حسن یوسفیان، سیدلیاقت علی کاظمی الموسوی (مترجم) حسن یوسفیان
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1402
3480000 ریال
ناشر: حکمت اسلامی - مهر 1399
1100000 ریال
حسن یوسفیان، احمدحسین شریفی، سیدحیدر حسینی (مترجم)، کمال مسعود ذبیح (ویراستار) حسن یوسفیان
ناشر: دار الدلیل - مرداد 1402
نمایش 1 - 15 از 18 مورد