ترتیب بر اساس:
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم)، کیوان افشار (ویراستار) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - آبان 1401
650000 ریال 585000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
سالی براون، هلن هورن، فرخ لقا رئیس دانا (مترجم)، حسن نصیرنیا (ویراستار) سالی براون
ناشر: قدیانی - فروردین 1391
500000 ریال 450000 ریال
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1398
500000 ریال 450000 ریال
الیزابت وردیک، مارجوری لیسووسکی، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی - بهمن 1401
450000 ریال 405000 ریال
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - مرداد 1388
90000 ریال
رابرت دی. رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم)، کیوان افشار (ویراستار) رابرت دی. رمزی
ناشر: قدیانی - شهریور 1401
650000 ریال
مارتین جان گاردنر، حسن نصیرنیا (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) مارتین جان گاردنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1385
26000 ریال
سالی براون، فیلیپ ریس، برندا اسمیت، فرخ لقا رئیس دانا (مترجم)، حسن نصیرنیا (مترجم) سالی براون
ناشر: قدیانی - 1381
12500 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1400
650000 ریال
ناشر: مدرسه - آبان 1392
70000 ریال
ویل شورتز، حسن نصیرنیا (مترجم) ویل شورتز
ناشر: مدرسه - 1382
8600 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد