جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
حسن حضرتی، حسین راست منش (ویراستار) حسن حضرتی
ناشر: لوگوس - اسفند 1397
1100000 ریال 990000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ناشر: لوگوس - 1397
2500000 ریال 2250000 ریال
غلامحسین زرگری نژاد، عطاء الله حسنی، هاشم آقاجری (مترجم)، حسن حضرتی (مترجم) غلامحسین زرگری نژاد
ناشر: نقش جهان - 1381
600000 ریال 540000 ریال
حسن حضرتی، فاطمه هادی (ویراستار)، فاطمه بختیاری(به اهتمام) حسن حضرتی
ناشر: لوگوس - اسفند 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - 1396
190000 ریال
اسد رستم، حسن حضرتی (مترجم)، سیدمحمدرضی مصطفوی نیا (مترجم) اسد رستم
ناشر: سمت - آبان 1397
240000 ریال
حسن حضرتی حسن حضرتی
ناشر: لوگوس - 1397
420000 ریال
اریک جی زورخر، نفیسه شکور (مترجم)، حسن حضرتی (مترجم) اریک جی زورخر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1398
340000 ریال
غلامرضا برهمند (ویراستار)، حسن حضرتی (به اهتمام)، عباس برومنداعلم (به اهتمام) غلامرضا برهمند (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - خرداد 1392
94000 ریال
علیرضا ملایی توانی، حسن حضرتی علیرضا ملایی توانی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - شهریور 1387
300000 ریال
حسن حضرتی حسن حضرتی
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - فروردین 1390
80000 ریال
حسن حضرتی، اعظم سلیمانی (ویراستار) حسن حضرتی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - تیر 1384
14000 ریال
امیر عباس رجبی (ویراستار)، حسن حضرتی (به اهتمام) امیر عباس رجبی (ویراستار)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مهر 1384
15000 ریال
حسن حضرتی، فاطمه سادات میررضی، ملیحه سرخی کوهی خیلی (ویراستار) حسن حضرتی
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - فروردین 1401
850000 ریال
فضلی کنوش، حسن حضرتی (مترجم) فضلی کنوش
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - خرداد 1395
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد