جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
930000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1260000 ریال 1020000 ریال
ریچارد کاتم، احمد تدین (مترجم)، حاتم قادری(مقدمه) ریچارد کاتم
ناشر: کویر - دی 1399
4300000 ریال 3870000 ریال
ناشر: علم - آذر 1390
950000 ریال 855000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: علم - اردیبهشت 1392
3550000 ریال 3195000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: روزنه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - اردیبهشت 1402
2250000 ریال 2025000 ریال
ناشر: اختران - دی 1398
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1388
200000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: نگاه معاصر - دی 1387
200000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1388
26000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: شیرازه - دی 1387
35000 ریال
رضا اکبری نوری، ملیحه علوی پور (ویراستار)، حاتم قادری (مقدمه) رضا اکبری نوری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - بهمن 1392
180000 ریال
آیلای آلون، حاتم قادری (مترجم)، الهه محبی (ویراستار) آیلای آلون
ناشر: بقعه - اردیبهشت 1384
30000 ریال
میریام گالستون، حاتم قادری (مترجم) میریام گالستون
ناشر: بقعه - اردیبهشت 1386
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد