جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1402
4500000 ریال 3825000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 357500 ریال
قهرمان شیری، تقی پورنامداریان (ویراستار)، سوسن جبری (ویراستار)، محمد طاهری (ویراستار) قهرمان شیری
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1392
540000 ریال 486000 ریال
ناشر: مروارید - بهمن 1400
3300000 ریال 2640000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1392
650000 ریال 552500 ریال
تقی پورنامداریان(مصحح) تقی پورنامداریان(مصحح)
ناشر: سخن - اردیبهشت 1402
9500000 ریال 8075000 ریال
حسین بیات (ویراستار)، محمد دهقانی (ویراستار)، ناصرقلی سارلی (ویراستار)، حسن ذوالفقاری(زیرنظر)، محمد پارسانسب(زیرنظر)، تقی پورنامداریان(زیرنظر) حسین بیات (ویراستار)
ناشر: نشر چشمه - آذر 1402
8800000 ریال 7040000 ریال
تقی پورنامداریان (مصحح)، مصطفی موسوی (مصحح) تقی پورنامداریان (مصحح)
ناشر: نامک - خرداد 1392
115000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: سخن - اسفند 1398
1200000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: مروارید - 1398
660000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: سخن - مرداد 1399
4500000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1391
150000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: نگاه - 1381
100000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: سخن - دی 1390
165000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آذر 1390
800000 ریال
تقی پورنامداریان (مقدمه)، مصطفی موسوی (مقدمه) تقی پورنامداریان (مقدمه)
ناشر: علمی و فرهنگی - اسفند 1389
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد