ترتیب بر اساس:
ترنس اوستن براون، بهمن یزدی صمدی (مترجم)، مصطفی ولی زاده (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
300000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم)، مجتبی طباطبایی یزدی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 1397
600000 ریال
ترنس اوستن براون، پژمان فرد اصفهانی (مترجم)، مژگان الهیاری (مترجم)، سیروس زینلی (مقدمه) ترنس اوستن براون
ناشر: خسروی، دیباج - آذر 1387
148000 ریال
ترنس اوستن براون، زهرا مرادپور (مترجم)، عبدالله قاسمیان (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: خسروی، دیباج - مرداد 1390
89000 ریال
ترنس اوستن براون، اسعد آذرنژاد (مترجم)، سایه حاجی قاسمی (مترجم)، مریم احمدزاده (مترجم)، عاطفه نامی (مترجم)، منصوره کاظمی (مترجم)، بهروز جوهری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اشراقیه، بابازاده - اسفند 1393
490000 ریال
ترنس اوستن براون، مجتبی طباطبایی یزدی، عبدالله قاسمیان، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - بهمن 1387
220000 ریال
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - اسفند 1387
120000 ریال
ترنس اوستن براون، محمدحسین مدرسی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: ابن سینا - مرداد 1396
400000 ریال
ترنس اوستن براون، شیرین قدمی (مترجم)، مرضیه موج بافان (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1392
250000 ریال
ترنس اوستن براون، سیداکبر اکبری (مترجم)، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - دی 1393
180000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
700000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
700000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
200000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
70000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد