جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
پوست ون لون، احد علیقلیان (مترجم)، بیژن عبدالکریمی (ویراستار) پوست ون لون
ناشر: همشهری - خرداد 1391
550000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
هانس گئورگ گادامر، زهرا زواریان (مترجم)، بیژن عبدالکریمی (ویراستار) هانس گئورگ گادامر
ناشر: نقش و نگار، نقد فرهنگ - خرداد 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
بیژن عبدالکریمی (گردآورنده) بیژن عبدالکریمی (گردآورنده)
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1396
5000000 ریال 4500000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - مرداد 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - آبان 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - آبان 1398
2800000 ریال 2520000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1399
2100000 ریال 1890000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
ثریا احمدی، سعیده مرادی، بیژن عبدالکریمی (ویراستار) ثریا احمدی
ناشر: علم - شهریور 1390
1350000 ریال 1215000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - آذر 1398
1900000 ریال 1710000 ریال
بیژن عبدالکریمی، محمدامین قانعی راد بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - 1381
3300000 ریال 2970000 ریال
آلیس مانرو، نیایش عبدالکریمی (مترجم)، بیژن عبدالکریمی(مقدمه) آلیس مانرو
ناشر: نقد فرهنگ - خرداد 1399
1050000 ریال 945000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1399
3200000 ریال 2880000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - آذر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
عبدالرحمن بدوی، هادی حزباوی (مترجم)، بیژن عبدالکریمی (ویراستار) عبدالرحمن بدوی
ناشر: نقد فرهنگ - بهمن 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد